I. ČLANSKA LIGA ZAHOD 2018

Komenda; 28. 9. 2018    28. 10. 2018

 

PRAVILNIK

 

1.  Organizatorja I. članske lige zahod za leto 2018 sta Šahovski klub Komenda v sodelovanju s podjetjem Pogi, d. o. o., pod okriljem Šahovske zveze Slovenije.

2.  Tekmovanje poteka v dvorani Prostovoljnega gasilskega društva Komenda, Glavarjeva cesta 65, v Komendi, v treh terminih: prvi termin od 28. 9. 2018 do 30. 9. 2018, drugi termin od 12. 10. 2018 do 14. 10. 2018 in tretji termin od 26. 10. 2018 do 28. 10. 2018.

3.  Tekmovanje poteka po enokrožnem bergerjevem sistemu, 9 kol. Tekmovanje bo vodeno z računalniškim programom WINEKIPNI.

4.  Igra se po pravilih FIDE in Ekipnem pravilniku ŠZS

5.  Tempo igranja 90 min za 40 potez + 30 minut,  ves čas dodatek 30 sekund/potezo za vsakega igralca/-ko. Partija se piše do izteka časa. Zaradi dodatka 30 sekund za potezo ni časovne stiske in igralci morajo vseskozi pisati poteze (preden igralec da naslednjo potezo, mora biti zapisana predhodna poteza igralca, nasprotnikovo potezo lahko zapiše po izvršitvi svoje poteze).

6.  Ekipo sestavlja 6 igralcev in 12 rezerv, vsi pa morajo biti pravilno registrirani za svoj klub za leto 2018. Vsi igralci so lahko prijavljeni v različnih stopnjah članskih lig, vendar lahko v tekočem letu nastopijo le v eni članski ligi. V ekipi članov lahko nastopajo tudi članice oziroma mladinci in mladinke, ki so nastopili v svojih ligaških tekmovanjih, ter največ dva tujca po Registracijskem pravilniku ŠZS – državljani/-ke Republike Slovenije, ki se na FIDE rating listi vodijo pod drugo državo, se štejejo za tuje državljane/-ke.

7.  Osnovna postava ekipe se odda ob prijavi na tekmovanje.

Spremembo postave ekipe za naslednje kolo je potrebno pisno oddati glavnemu sodniku lige minimalno 30 minut pred kolom, kjer se sprememba naredi v dvojniku - eno kopijo obdrži ekipa,  drugo pa sodnik, po elektronski pošti glavnemu sodniku (franc.poglajen@pogi.si) da prejme sodnik vsaj pol ure (30 minut) pred predvidenim začetkom posameznega kola, ali po SMS-u na telefon 041/325-685 vsaj 30 minut pred pričetkom kola. Postave bodo objavljene 20 minut pred začetkom kola. Če spremembe ni, mora ekipa dvoboj igrati z osnovno postavo.

Vrstni red igralcev v ekipi (osnovna postava) se določi tako, da ima igralec na poljubni deski lahko največ 150 točk nižji FIDE rating od igralcev na nižjih deskah. Določitev vrstnega reda igralcev znotraj ratinške omejitve je po presoji kapetana. Igralci so lahko prijavljeni v več stopnjah lig, vendar z igranjem v eni ligi izgubijo pravico nastopa v ostalih ligah iste kategorije (članska kategorija).

8.  V skladu s Pravili šaha FIDE dodatno velja:

·       a) točka 6.7.2: privzeti čas zamude na partijo je 60 minut, brez dodatne kazni.

·       b) točka 9.1.1: brez privolitve glavnega sodnika se igralci/-ke ne morejo dogovoriti za remi pred odigranimi 30. potezami.

9.  Pravico nastopa imajo ekipe, ki so na žrebanju dobila naslednje številke:

1. ŠD SIJ Acroni Jesenice

2. ŠK Komenda

3. ŠK Trebnje BMP    

4. ŠK Rimex Ilirska Bistrica

5. ŠD Piran                                        

6. ŠK Stari Mayr Kranj

7. ŠD Kočevje

8. ŠK Ig

9. ŠD Domžale

10. ŠD Gorenjka Lesce                                       

10.     Tekmovanje bo potekalo po naslednjem časovnem razporedu:

 Prvi vikend:

·       petek, 28. 9. 2018 otvoritev lige in prvo kolo ob 17:00

·       sobota, 29. 9. 2018        drugo kolo ob 16:00

·       nedelja, 30. 9. 2018       tretje kolo ob 10:00

Drugi vikend:

·       petek, 12. 10. 2018        četrto kolo ob 17:00

·       sobota, 13. 10. 2018      peto kolo ob 16:00

·       nedelja, 14. 10. 2018     šesto kolo ob 10:00

 Tretji vikend:

·       petek, 26. 10. 2018        sedmo kolo ob 17:00

·       sobota, 27. 10. 2018      osmo kolo ob 16:00

·       nedelja, 28. 10. 2018     deveto kolo ob 10:00

razglasitev rezultatov bo 15 minut po končanem zadnjem kolu

11.              Zaključek lige, nedelja 28. 10. 2018, 15 minut po končani zadnji partiji.

12.              Preložitev dvoboja ali posameznih partij ni možna. Odsotna ekipa ali igralec izgubi dvoboj ali partijo. Ob predvideni uri za začetek kola, se požene ura igralcem z belimi figurami, ne glede na to, koliko igralcev posamezne ekipe je prisotnih.

13.              Rezultate posameznih partij in celotnega dvoboja kapetana obeh ekip vpišeta na formular in ga podpišeta, nato pa kapetan zmagovalne ekipe podpisan formular preda sodniku (v primeru remija to stori kapetan ekipe z belimi figurami na prvi deski).

14.              Zmagovalna ekipa I. članske lige zahod za leto 2018 se uvrsti v Državno člansko ligo v letu 2018. Prve tri ekipe prejmejo v trajno last pokale. Število izpadlih ekip iz lige bo določeno glede na razplet tekmovanja v višji ligi.

15.              Prve tri ekipe dobijo pokale, vse ekipe pa spominske diplome. Najboljši igralci na prvih šestih deskah in najboljša rezerva prejmejo medalje.  

16.              Rezultati bodo prijavljeni za SLO rating in FIDE rating.

17.              Kriteriji za določanje uvrstitve so (po vrstnem redu upoštevanja): meč točke, osnovne (šahovske) točke, medsebojni rezultat-i po meč točkah, FIDE Sonneborn-Berger koeficient, medsebojni rezultat/-i po osnovnih točkah (po pokalnem sistemu).

Če katero od prvih treh mest ni odločeno po nobenem od teh kriterijev, se igra naknadni pospešeni dvoboj po pokalnem sistemu (barve figur se žrebajo, 10 minut + 5 sekund/potezo za vsakega igralca-ko za celo partijo) in v primeru samih remijev še "zlati hitropotezni dvoboj" po pokalnem sistemu (barve figur so obratne pospešenemu dvoboju, 6 minut za igralca-ko z belimi in 5 minut za igralca-ko s črnimi figurami, ekipi s črnimi figurami na prvi plošči zadoščajo sami remiji).

18.              Glavni sodnik lige je Franc Poglajen, državni šahovski sodnik, pomočnik Sašo Kozarski. Odločitve glavnega sodnika so izvršne. V skladu s Pravilnikom o delovanju turnirskega odbora bodo v turnirski odbor imenovani trije predstavniki iz treh različnih društev in dodatni 2 rezervi iz preostalih društev: Furlan Miha, .................................................................................................... Pisna pritožba se s kavcijo 50 € odda glavnemu sodniku najkasneje petnajst minut po končanem kolu. V primeru ugodne rešitve pritožbe se kavcija vrne. Odločitve turnirskega odbora so dokončne.

19.              V igralni dvorani je kajenje prepovedano. Prepovedana je uporaba elektronskih in pisnih pripomočkov. Pred in med igro ni dovoljeno uživanje alkoholnih pijač in drugih poživil.

20.              Uporaba vseh vrst elektronskih naprav med igro ni dovoljena, mobilni telefoni morajo biti izključeni iz omrežja. Mobilne telefone igralci ne smejo imeti pri sebi. Uporaba mobilnih telefonov se sankcionira s takojšno izgubo partije,  gledalca pa se odstrani iz igralnega prostora in se mu za ta dan prepove vstop v igralni prostor.  

21.              Uporaba vseh vrst poživil je strogo prepovedana! 

22.              Fotografiranje je dovoljeno prvih petnajst minut vsakega kola.

23.              V igralnem prostoru se ne pogovarjamo.

24.              Uporablja se razpis tekmovanja, Tekmovalni program ŠZS za leto 2018 in pravila ŠZS in FIDE.

25.              Za opravičeno odsotnost na posameznem kolu se šteje uradno dokazilo (zdravniško potrdilo, policijski zapisnik), v naslednjem kolu mora nastopiti rezerva – za neopravičeno odsotnost na posameznem kolu se po zaključku tekmovanja plača kazen na račun ŠZS v višini 100 €. Kar ni navedeno v razpisu tekmovanja, bo opredeljeno v turnirskem pravilniku, za ostalo pa se smiselno uporabljajo pravilniki FIDE in ŠZS.

26.              Igralci in igralke med igro ne smejo zapustiti igralnega prostora brez dovoljenja sodnika.

27.              O poračunu prevoznih stroškov in ostalih temah se predstavniki ekip dogovorijo na sestanku Lige odbora v soboto, 29. 9. 2018, eno uro pred začetkom kola (ob 15h v igralni dvorani). Organizatorja ne prevzemata posredništva pri poračunu prevoznih stroškov – le-ta se bo po dogovoru lahko izvedel zgolj direktno med prizadetimi društvi.  Ekipi, ki ne bo spoštovala sklepov Lige odbora, se da čas, da do četrtka 11. 10. 2018 uredi svoje obveznosti. Če bo stanje neurejeno, se ekipa črta iz tekmovanja.

28.              Šahisti-ke ter njihovi spremljevalci-ke med tekmovanjem oziroma bivanjem niso zdravstveno ali nezgodno zavarovani, zato organizatorja ne prevzema nikakršnih obveznosti iz tega naslova.

 

V Komendi, 28. 9. 2018

 

Turnirski odbor:                                                              Glavni sodnik:

 

1. …………………………..                                            Franc Poglajen………………………………….

 

2. …………………………..                                             

 

3. …………………………..                                             

 

4. …………………………..                                           

                                                                                         

5. …………………………..